Anne Gerd Eivindson (Sp) Foto: Odd Inge Rønning Uleberg
Torhild Bransdal, ordfører KrF. Foto: Kjetil Reite
Berit Kittelsen, varaordfører (Ap) Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

— Hvis ordfører Torhild Bransdal (KrF) og varaordfører Berit Kittelsen (Ap) virkelig vil vise lederskap, åpner de for at kommunestyret og bygdefolket skal få anledning til å ta en ny og grundig debatt - med ny behandling i kommunestyret, sier Hagen til Fædrelandsvennen.

De ville at Vennesla skulle bestå, men nå ser vi i stedet at vi kan bli isolert og miste innflytelse raskt.

Ikke invitert

Røed og Hagen mener de negative konsekvensene av Venneslas nei til å utrede storkommune nå kommer stadig tydelige fram, og at ingen skikkelig debatterte disse før avgjørelsen ble tatt.

Torhild Bransdal, ordfører KrF. Foto: Kjetil Reite

Nylig ble felles formannskapsmøte i regionen avlyst. Samtidig møtes Lillesand, Søgne, Songdalen, Kristiansand og

Anne Gerd Eivindson (Sp) Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

Birkenes i stadig flere sammenhenger uten Vennesla.

Berit Kittelsen, varaordfører (Ap) Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

I forrige uke hadde de fem et arbeidsutvalgsmøte om sammenslåing. I samme slengen innkalte de Nav for å diskutere arbeidsledighet og regionens utfordringer rundt det — uten at Vennesla ble invitert.Kristiansand-ordfører Harald Furre sier samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet er i endring. Han sier han har godt samarbeid også med Vennesla, men sier det er naturlig at de fem som forhandler om sammenslåing også diskuterer andre ting når de møtes.

Da Vennesla sa nei

Debatten da de sa nei

- Et slags EØS

— Vi er allerede satt på sidelinjen. Vi ser konturene av et slags EØS-regime. Vi må forholde oss til det de andre møtes om og avtaler. Regionens nest største kommune får ingen hånd på rattet i regionens utvikling, sier Røed.

Det er ikke de andres skyld at vi utelates fra det gode selskap. Vennesla har selv valgt å stå utenfor.

Røed og Hagen mener å se en utvikling hvor Vennesla gradvis isoleres og må klare seg selv.

— Det var akkurat dette vi fryktet - vi som ville utrede storkommune. Derfor sa vi at vi måtte vite mer om hva vi sa nei til før vi eventuelt sa nei. Dette tror jeg mange ikke tenkte gjennom. De ville at Vennesla skulle bestå, men nå ser vi i stedet at vi kan bli isolert og miste innflytelse raskt, sier Røed, mens Hagen legger til:

— Det er ikke de andres skyld at vi utelates fra det gode selskap. Vennesla har selv valgt å stå utenfor. Er det klokt? Vi fikk aldri den debatten i Vennesla. Saken ble bare avgjort. Vi trenger den debatten.

Fagligheten

Hagen peker på de 58 områdene hvor Vennesla og Kristiansand samarbeider. Hva skjer med dem når fem kommuner knyttes tettere sammen, uten Vennesla? Han minner om at alle de hovedtillitsvalgte i kommunen av faglige grunner ønsket å gå videre med storkommune, men at de ikke ble hørt av flertallet.

Vi har aldri sagt ja til storkommune, men vi mener at vi ikke burde sagt nei før vi visste hva vi sa nei til.

Røed sier at han treffer mange i næringslivet som er kritiske til at politikerne tok avgjørelsen uten folkemøter og bred faglig debatt.

— Aps Berit Kittelsen har uttalt at Ap var veldig i tvil, og Sp ville ha folkeavstemning. Likevel endte vi med et bastant nei-vedtak. Dette er den viktigste saken i hele regionen, og da må det være fornuftig med en ny gjennomgang, sier Hagen.

— Men kommunestyret sa nei med 22 mot fire stemmer, og nei-partiene kom styrket ut av valget. Må dere ikke innse nederlaget og slutte med omkamper?

— Dette må ikke handle om seier og nederlag. Vi har aldri sagt ja til storkommune, men vi mener at vi ikke burde sagt nei før vi visste hva vi sa nei til. Vi er en stor kommune og må sikre at vi har innflytelse og påvirkning i regionen. Derfor må saken vurderes på nytt, sier Røed.

Bransdal avviser

— Høyre og Venstre må spille ut som de vil. De står fritt til å fremme forslag i kommunestyret, men jeg ser ikke behovet for en ny runde om storkommune nå, sier ordfører Torhild Bransdal.

Ingenting er statisk. Vi følger situasjonen og evaluerer fortløpende Venneslas posisjon.

Hun avviser likevel ikke at Vennesla på et senere tidspunkt må ta en ny vurdering

— Ingenting er statisk. Vi følger situasjonen og evaluerer fortløpende Venneslas posisjon. Nå må vi vente og se hva de fem andre kommunene kommer fram til. Døra er åpen hvis vi vil, men et stort flertall i kommunestyret har sagt nei til det med 22 mot fire stemmer. Venstre var ikke en gang til stede og stemte, sier Bransdal.

Hun karakteriserer samarbeidet mellom Vennesla og Kristiansand som utmerket og skryter av den nye Kristiansand-ordføreren.

Berit Kittelsen i Ap har tidligere uttalt at Ap var svært i tvil om det var rett å stoppe kommune-saken, men at de falt ned på nei. Hadde Ap valgt ja, ville det gamle kommunestyret sagt nei med 14 mot 13 stemmer. Nå sier hun:

— Vi visste at de fem ville forhandle, da vi sa nei. Det har ikke skjedd noe nytt som tilsier at vi må vurdere saken på nytt.

De nye er fornøyd

Blant de nye i Vennesla kommunestyre virker det ikke å være noe kommunegrense-opprør på gang.

Sps Anne Gerd Eivindson sier hun ikke har noe i mot en ny behandling av saken i kommunestyret, men hun ser ikke helt behovet.

— Vi er en del nye representanter og hvis mange ønsker å mene noe om denne saken, er det jo greit med en ny runde. Jeg ser det argumentet. Men jeg tror ikke det vil endre noe, sier Eivindson, som er fornøyd med at Vennesla har sagt nei til å utrede storkommune.

Thoralf Løvdal (KrF) er også ny i kommunestyret. Han mener saken er avgjort en gang for alle.

— Kommunestyret har avgjort denne saken. Vennesla er en så stor kommune at vi godt kan fortsette alene, eventuelt sammen med Iveland. Jeg ser ikke noe grunn til ny vurdering av denne saken, sier han

KrFs Raymond Bærø synes det er for tidlig for ham å mene noe om denne saken. Han er komfortabel med de vedtak som er gjort.