Åtte millioner til Arkivet

Stiftelsen Arkivet har fått tilsagn om støtte på 8 millioner kroner til det spektakulære nybygget.