• Signalbygg Jernbanetomta: I åtte år har utbyggerne jobbet med Quadrum-prosjektet på Jernbanetomta der et 70 meter høyt hus inngår. Byutviklingsstyret i Kristiansand utsatte behandlingen av saken sist torsdag.

Sier nei til høyhus på 70 meter

I åtte år har utbyggerne jobbet med planer om et høyhus på opptil 70 meter i Kristiansand sentrum. I siste time setter kommunen foten ned.