Sovnet på Meny - ble kjørt hjem

En beruset mann veltet over ende og la seg til å sove på Meny.