• Sentral rolle: Velger Dagrun Eriksen å gå for en ny periode på Stortinget, ønsker hun seg en sentral rolle om partiet kommer i posisjon. Hun nevner selv parlamentarisk leder som en mulighet. FOTO: Reidar Kollstad

Kommenterer ikke

Dagrun Eriksen ville tirsdag kveld ikke si noe om beslutningen som ble fattet av styret i hennes eget lokallag.