• MAGISK TALL: Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, blir engasjert når han tegner og forklarer hvordan en utvidelse av Kristiansand kommune kan utløse statlige millioner og økt innflytelse for hele regionen. Her sitter han i sofaen i hytta på Bortelid, mens kona, Kristina lytter med et halvt øre i bakgrunnen. FOTO: Reidar Kollstad

- Kristiansand er for liten

Kristiansands varaordfører, Jørgen Kristiansen (KrF), mener Kristiansandsregionen kan hente betydelig mer statlige midler dersom byen får mer enn 100.000 innbyggere.