Tømte container for utstyr

Utstyr for mellom 20.000 og 30.000 kroner er blitt stjålet fra en container tilhørende Montér på Lundevågen i Farsund.