• Tilsynsrapport: Her gjennomgås tilsynsrapporten etter tarmkreftskandalen. Fra venstre sykehusdirektør Jan-Roger Olsen, klinikksjef Geir Bøhler, fagdirektør Per Engstrand, assisterende fylkeslege i Vest-Agder, Geir Stangeland, organisasjonsdirektør Nina Føreland, fungerende driftsdirektør Jon Sverre Berg. På motsatt side av bordet, nærmest kamera, sitter fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad, fylkeslege i Aust-Agder Anne Sofie Syvertsen, rådgiver Hanna Nilsen, klinikksjef Oddvar Sæther, klinikksjef Ina Iversen og klinikksjef Gun-Elise Gustafsson. FOTO: Erling Slyngstad Hægeland

Her får sykehuset tarmkreft-dommen

Her får sykehusledelsen vite hva fylkeslegen mener om tarmkreftskandalen.