• JAN ROGER-TRYNE FOTO: Jon Anders Skau

40 millioner i overskudd

Sørlandet sykehus vil i 2011 gå med mellom 38 og 42 millioner kroner i overskudd.