• NYE TIDER: Hvis bystyret vedtar ordningen neste uke blir det følgende satser i Kristiansand: I tidsrommet 06.30 til 09.00 og 14.30 til 17.00 vil det koste 21 kroner (17 kroner for abonnenter) å passere en av byens bomstasjoner. Resten av døgnet blir prisen 14 kroner (11 med rabatt). FOTO: Lars Hoen

Rushtidsavgift reduserte trafikken med 24 prosent

Kristiansand har ingen ambisjoner om å oppnå det samme som Gøteborg, der trafikken er redusert med 24 prosent etter innføring av rushtidsavgift 2. januar.