Vil utvide SFO-ordningen i Lillesand

Administrasjonen i Lillesand kommune foreslår å utvide SFO-tilbudet til 11 måneder og å øke månedssatsene med 41 kroner ved alle skolene fra nyttår.