• ANGRIPER PRIVATE: - Barnehagepengene skal ikke gå til å berike verken Filadelfia eller store barnehagekonsern som tjener penger på å skvise arbeidstakerne, mener Mali S. Tronsmoen. Stortingskandidaten fra Vest-Agder fikk SV-landsmøtet med på å vedta innstramminger for private barnehager.

Angriper Filadelfia

Stortingskandidat for SV, Mali S. Tronsmoen, bruker Filadelfia i Kristiansand som skrekkeksempel på griske private barnehageeiere. -SV burde heller takke oss, svarer Filadelfia.