• HER STARTER E39: Flere bilister mener at avkjørselen til europaveien blir for puslete, og kan skape trafikal hodebry. FOTO: Kjartan Bjelland

Bilistene raser over denne avkjørselen

— For dårlig skiltet, for kort avkjørsel, trafikkfarlig og kun ett felt. Bilistene river seg i håret over avkjørselen til E39 i den nye Vågsbygdtunnelen.