Fylkesgrensa deler stua

Ingen har et tettere forhold til grensa mellom Agder-fylkene enn familien Sjøberg.