• SØRLANDSTINGET: Stortingsrepresentant Åse Michaelsen, Frp (t.v.) frykter at Sørlandstinget blir for mye svada. Hun etterlyser konkrete saker. Det samme gjør Dagrun Eriksen (KrF) som sitter ved siden av henne. FOTO: Kjetil Reite

Advarer mot politikersvada

Flere av politikerne på Agder-benken er kritiske til måten det nye Sørlandstinget blir gjennomført på. De etterlyser konkrete saker som landsdelen vil jobbe med.