• <b>REAGERER:</b> Truls Glesne, kirkeverge i Songdalen og Marnardal menigheter, reagerer sterkt på den demokratiske prosessen rundt valget av ny prost. Det samme gjør sogneprest Hilde Elise Andreassen i Søgne. Øystein Ramstad (bak fra v.) (kirkeverge i Mandal), Jan Austad (sogneprest i Songdalen), Helene Lohne Kristensen (prostiprest i Mandal prosti), Tørres Lohne (Valle menighetsråd) Irene Hævik (kirkeverge i Søgne), Jan Helge Kristensen (vikarprest), Siri Gjerdjø Risdal (kirkeverge Lindesnes) og Alice Oterholt (menighetsrådsleder i Greipstad) slutter seg alle til protesten mot bispedømmerådets behandling. FOTO: Roar Greipsland

Føler seg overkjørt

Menighetene er i sjokk etter at sogneprest Per Ragnar Haraldstad ble vraket som prost for andre gang på kort tid.