• FORSVARERNE: Advokatene Robert Hovland (nærmest) og Jarle Rudi fikk begge gjennomslag hos retten om frifinnende dom for sine klienter tiltalt for hallikvirksomhet.

Halliktiltalte ble frifunnet

To menn fra Kristiansand i 30-årene er begge frifunnet for tiltalen om utleie av leiligheter til prostituerte i Kristiansand sentrum. Retten mener de ikke har utvist grov uaktsomhet.