• FORSKJELL: Knut William Bygland står på sandbanken der krypsivet ikke ble fjernet etter forrige spyling for 20 år siden. Her har krypsivrestene dannet humus som igjen lager grunnlag for ny furuskog. På den andre siden har hyttefolket selv rensket strendene. FOTO: Johs Bjørkeli

Krever dødt krypsiv fjernet fra strendene

Etter at krypsiv ble fjernet i Otra gjennom innfrysing og utspyling av sivet januar 2011, ligger nå store mengder dødt krypsiv og forurenser strendene nedstrøms Ose.