• - MYE ER BRA: - Vi vil lide under et kutt på ti millioner kroner, men samtidig vil jeg presisere at det jobbes veldig godt i skolen i Søgne, sier Tim Hope, som har stillingen underdirektør ved Avdeling for lærerutdanning på UiA i Kristiansand. FOTO: Tore André Baardsen

Risikerer skolekutt på ti mill.

Dersom politikerne følger vedtaket om å fjerne eiendomsskatten innen 2016, vil det bety et dramatisk kutt på ti millioner kroner i oppvekstsektoren i kommunen.