• MYE FORSKJELLIG: Lillesand kommune vil lage retningslinjer for hvordan bøyer skal se ut og hvor de kan ligge i kommunen. FOTO: Hans Jacob Brekke

Ønsker bøye-standard

Lillesand kommune vil lage retningslinjer for utlegging av bøyer og moringer.