Rykket ut til båtbrann

Viste seg å være udramatisk.