Fylte avgiftsfri diesel

Tollvesenet stoppet et svenskregistrert vogntog på Grauthelleren i Kristiansand, etter at føreren hadde fylt avgiftsfri diesel i Lyngdal.