Reidun Bilstad, Tor Marius Markussen og Kjetil Ersdal bor på Svarttjønnheia i gamle Songdalen kommune. Boligområdet ligger på rundt 175 meter over havet, og i perioder med underkjølt regn, is og snø kan det fort gå galt dersom ikke bilen er riktig skodd. De mener det er urettferdig at beboerne her må betale for å bruke piggdekk. Reidun Bilstad, Tor Marius Markussen og Kjetil Ersdal bor på Svarttjønnheia i gamle Songdalen kommune. Boligområdet ligger på rundt 175 meter over havet, og i perioder med underkjølt regn, is og snø kan det fort gå galt dersom ikke bilen er riktig skodd. De mener det er urettferdig at beboerne her må betale for å bruke piggdekk. Foto: Kristin Ellefsen

Mener utkanten rammes av ny avgift