Diskusjonen framover vil dreie seg om hvilke bydeler som skal betale piggdekkavgift og hvilke bydeler som ikke skal betale. En mulig løsning er at alle innenfor bomringen må ut med 1400 i året hvis de kjører med piggdekk. Diskusjonen framover vil dreie seg om hvilke bydeler som skal betale piggdekkavgift og hvilke bydeler som ikke skal betale. En mulig løsning er at alle innenfor bomringen må ut med 1400 i året hvis de kjører med piggdekk. Foto: Kjetil Reite

Innbyggere i utkanten skal slippe avgift