Fortalte histo­rien om datte­rens korte liv: – Responsen har vært overvel­dende

foto