Kjøreskolebil i trafikkuhell

Kjøreskolebil i trafikkuhell på Oddernesbroa i Kristiansand.