• LOCH, STOCK... OR JUST SMOKING BARRELS? I arbeidet med En folkefiende har Ibsen trolig vært inspirert av faktiske hendelser som har likhetstrekk med intrigen i stykket.

"Folkefienden" lege i Kristiansand?

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening utpekes en kristiansandslege som rollemodell for Ibsens Dr Stockmann.