KRISTIANSAND: I tillegg til regiondirektøren, fjernes stillingene som personalsjef, økonomisjef, utrednings— og planleggingskonsulent, driftskonsulent og konduktørleder. Noen av de seks erstattes med andre stillinger.Endringene er resultat av tidenes omorganisering som nå pågår i Norges Statsbaner. Kristiansand mister det meste av sin administrasjon når den nye organisasjonen er på skinnene. Bare salgsavdeling, markedsavdeling samt eiendoms- og baneavdeling blir tilbake, i tillegg til konduktører, togledelse og lokomotivførere.I løpet av høsten skal persontrafikken i NSB deles inn i enhetene langdistanse (NSB Signatur), mellomdistanse (NSB Agenda) og kortdistanse (NSB Puls). Førstnevnte skal bestå av krengetog som blir å se på Sørlandsbanen fra 1. november. Alle skal administreres fra Oslo. I tillegg opprettes NSB Nord i Trondheim, NSB Drift og NSB Service.Oddvar Hodne, som fyller 63 i september, kan snart se tilbake på 45 år i Statsbanene. Med unntak av noen år i Oslo, har han gjort jobben fra stasjonen i Kristiansand. I denne kommunen har han også jobbet 16 år i formannskapet. I fire år var KrF-eren varaordfører. I tillegg har han åtte års erfaring med fylkespolitikk.Regiondirektørens siste jobb for Norges Statsbaner blir i virkeligheten å avvikle det meste av administrasjonen for passasjertrafikk i Kristiansand. Formelt skal han få den nye organisasjonsmodellen på plass.Hodne ble spurt om han ville gjøre politisk comeback foran høstens valg. Men forespørselen kom på et ugunstig tidspunkt. Da visste han ingenting om en pensjonisttilværelse fra desember. For flytting er ikke lenger tema for Oddvar Hodne.Dermed må han klare seg med «fallskjermen» NSB byr sine ledere: En ordinær statspensjon.