• Neste år startar utbygginga av riksveg 9 forbi Bjørnarå. Denne er på fem kilometer og vil koste 130 millionar, noko som betyr rundt 25.000 kroner per meter. Utbygginga i Setesdal har vore billegare enn tilsvarande prosjekt. FOTO: Johs Bjørkeli

Har klart å halvere prisen for vegutbygging

Dei siste åra har det blitt bygd 40 kilometer veg gjennom Setesdal. På fleire av strekningane er prisen halvert samanlikna med andre vegprosjekt.