• I NÆRKAMP: Heimevernets innsatsstyrke på Agder fikk instruktørkurs i nærkamp denne uka. Nå går soldatene til angrep på politikere og ledelsen i Forsvaret, som vil flytte siste rest av militær ledelse fra Sørlandet til Stavanger. (Foto: Lars Hoen)

Siste soldat reiser fra Agder

Ledere og soldater protesterer på at alle ansatte i Heimevernet og spesialstyrken Varg på Agder flyttes til Stavanger fra nyttår.