Gjennomsnittsmåling gir klart rødgrønt flertall

De rødgrønne partiene ser ut til å gjøre et brakvalg. Gjennomsnittet av de tre valgdagsmålingene viser 88 rødgrønne mandater.