Kjørte 164 km/t i 80-sonen på motorsykkel

Lillesandsmannen må i fengsel i 24 dager etter å ha råkjørt med motorsykkel på rv 41 i Åmli.