• VIL DISKUTERE: Ordfører Alf Gottfred Møll (Frp) har stemt for en utredning av potensielle asylmottak i kommunen. Et av Arbeiderpartiets forslag er Heslandsheimen (bak), men Møll mener det må finnes andre alternativ, da disse er tiltenkt psykisk utviklingshemmede. FOTO: Kari Lea Hennestad

Frp-splid om asylmottak i Mandal

Agders eneste Frp-ordfører har åpnet for asylmottak i hjemkommunen. Han føler seg tvunget til det, selv om det strider mot både hans og lokalpartiets prinsipp.