Tareskogen nesten utryddet

Tareskogen langs sørkysten er i ferd med å forsvinne. Dette bekymrer Statens forurensingstilsyn.