• GJELDSTYNGET: Bystyret vil i dag vedta å utsette renoveringen av Rådhuskvartalet (i bakgrunnen), men det hjelper ikke så mye på den store lånegjelden. Stadig nye investeringer har ført til at den samlede gjelden til Kristiansand vil komme opp i seks milliarder i 2013. Her er bystyret på vei til sin årlige julelunsj. FOTO: KJETIL REITE FOTO: Kjetil Reite

Tynget ned av stadig mer gjeld

Grensen er snart nådd for hvor mye gjeld Kristiansand kan påta seg.