Høy fart og rus på ulykkestoppen

Manglende kjøredyktighet, høy fart og rus var de hyppigste årsakene til dødsulykker på norske veier i 2008, viser en rapport fra Statens vegvesen.