Storutrykning til Havstadtunnelen

Store redningsressurser rykket i kveld ut til riksvei 410 Havstadtunnelen. Det viste seg å ikke være en ulykke.