• FOTO: 123-hotel.no

Men her er han best

City Hotel i Oslo, som eies av hotellgründer Herlof Herlofsen fra Kristiansand, kommer dårligst ut når brukerne av Tripadvisor skal peke på Norges verste hotell. Men i Kristiansand er han best.