• FOTO: Tore Andre Baardsen

Fraråder bruksendring i strandsonen

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at ulovlige fritidsboliger på Flekkerøy tilbakeføres som sjøboder.