• SATT GRUNDIG FAST: Slepebåten Khan og kystvaktskipet Mjølner fikk til slutt dratt lasteskipet av grunn over 12 timer etter grunnstøtingen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Får kjempebot etter grunnstøting

I over fem timer drøyde kapteinen med å melde fra om grunnstøtingen. Dessuten hadde han ikke los om bord.