• FOTO: FRODE LINDBLOM

Åpnet alarmsentral i Kristiansand

I formiddag åpnet barne— og likestillingsminister Anniken Huitfeldt en landsdekkende alarmsentral for barn og unge i Kristiansand.