• FOTO: Hanna Aase

Bykle ga mest, Lindesnes ga minst

Tradisjon tro ga Bykle så det monnet til tv-aksjonen. Bare tre kommuner på landsbasis ga mer per innbygger.