Mener psykiske problemer skyldes vold og overgrep

Et flertall sørlendinger tror psykiske problemer skyldes at personen har blitt utsatt for vold og overgrep.