Harberg ferdig i lokalpolitikken

Grimstadordfører Svein Harberg prioriterer barna og stiller derfor ikke til gjenvalg som ordfører ved kommunevalget i 2007.