Fortsatt medlemskaos i kirkeregistrene

To år etter at Kirke— og kulturdepartementet (KKD) startet arbeidet med å rydde opp i medlemsregistrene til norske tros- og livssynssamfunn, er fortsatt 23.000 personer oppført som medlemmer i trossamfunn de ikke tilhører.