• KOORDINATOR: Tor Ivar Karlsen er koordinator på Evjeklinikken. FOTO: Valerie Kubens

Evjeklinikken får store kontrakter

Avtaler med Helse Sør og Rikstrygdeverket gjør Evjeklinikken til den mest sentrale slankeklinikken i Norge.