Egenbetaling i omsorg, barnehager og SFO står på stedet hvil i Lillesand neste år, men for vann— og avløp foreslår rådmannen et nokså solid hopp.- Vi øker med et snitt på 28 prosent på vann og avløp, det vil nok utgjøre et snitt på 1500 kroner i året for en gjennomsnittshusstand, mener enhetsleder Roger Edvardsen. Renovasjon øker derimot bare med en 50-lapp.Han iler imidlertid med å minne om at disse eiendomsavgiftene ble redusert de to foregående år, med henholdsvis 17 prosent fra 05-06 og hele 26 prosent fra 06-07. - Så selv med et snitt rundt 5.500 samlet per år for vann og avløp ligger vi rundt tusenlappen under snittet for kystkommunene på Sørlandet, mener Edvardsen.Tomme fond og store investeringer de neste årene er årsaken til avgiftshoppet. I 2008 planlegges 30 mill. i investeringer i vann og avløp. Blant annet et nytt høydebasseng på Bjørkestøl til 8 mill. og ny sjøledning Fossbekk-Brekkestø.