• Her står Bjoren på trygg grunn. FOTO: Jan Nordstokkå

Bjoren gikk på grunn

Midt på høylys dag klarte skipperen på Bjoren å kjøre på grunn i Byglandsfjorden.