• FÆRRE: Sorenskriver Yngve Svendsen har registrert en markert nedgang i antall meddomssaker. FOTO: Lena Knutli

Antall tiltaler stuper hos politiet

Antallet tiltaler fra juristene til Arne Pedersen stuper. Sorenskriveren frykter konflikten er årsaken. Politimesteren forklarer det med mindre kriminalitet.