Sjefen i NRK Sørlandet slutter

Steinar Nielsen har sagt opp sin stilling som distriktsredaktør i NRK Sørlandet.